Schlossplatz Karlsruhe

Address
Schlossplatz
76131 Karlsruhe
Germany