Coolhunters

Fiatalok Média És Piac Között. Youth Cultures between Media and the Market

Cover der Publikation »Coolhunters«
Publikationstyp
Ausstellungskatalog
Verfasser / Herausgeber
Klaus Neumann-Braun und Birgit Richard (Hg.)
Jahr
2006
Inhalt

The world our young people inhabit today is governed by the rules of the consumer society, is permeated with technology, and presents them with problems no generation before them had to face. There is no wish or desire which the market or the media could not satisfy, either in a material form or symbolically. As a result, the image young people broadcast of themselves and their culture is colorful, varied - and inextricable. Is there a chance to draw their portraits? How do they find their ways and identities in this jumble of spaces and times. and how do they try to keep all along what matters so much to them: their coolness?

»Coolhunters« tries to answer these questions when approaching young people through their objects and customary activities. Beside works of art that reflect on young people's everyday existence, we can also see objects, clothes, accessories, etc. that are emblematic elements of their culture. We see the quotidian in a different light, and fantasies of an alternative lifestyle start to emerge.

We offer a way to the typical experiences of contemporary youths through a special architectural solution, a giant skateboard loop. The photos, videos and installations - grouped around six subjects: body/objects, language, violence, space, time, sexuality/gender - complement each other to create a dynamic, energized playing field, which enables self-reflection and world-inquiry without bookish commentaries.

How do objects transform the body? How do young people transform objects through destruction, improper use or appropriation? How does femininity develop through the agency of the media (female characters in computer games, hip-hop girls, stereotypes, etc.)? Whence the fascination of action and violence? Is there a correlation between gender and the propensity to violence (most perpetrators being young males)? How do young people communicate? How do they find and occupy the 'breaches' of public spaces?

The dominance of mass-produced goods and the pressure to consume bear their telling mark on the circumstances in which young people live. How do young people create, under such conditions, their own identity, what is their experience of their own self in a society that seems to satisfy every need? The works focus on young people's reactions (e.g. modification) to the 'offer' of the market and the media, which reveals how the market itself reacts to these peculiar modes of behavior, and how, perhaps paradoxically, it counterbalances them.

 

A mai fiatalok egy olyan, a fogyasztói társadalom szabályai alapján múködő, technicizált világban élnek, malynek problémáival egyetlen, öket megelőző generációnak sem kellett szembesülnie. Manapság már nem létezik vágy vagy kivánság, amelyet a piac vagy a média ne tudna kielégíteni, akár materiális formában, akár szimbolikusan. Ennek megfelelően szfnes, sokoldalú, ugyanakkor azonban áttekinthetetlen a kép, amelyet a fiatalok saját magukról és kultúrájukról a nyilvánosság felé közvetftenek. Megrajzolható-e még portréjuk? Hogy találják meg az idők és a terek áttekinthetetlenségében útjukat, identitásukat, s hogyan őrzik meg mindeközben a számukra meghatározó lazaságot, coolness-t?

A »Coolhunters« ezekre a kérdésekre keresi a választ: a fiatalokat tárgyaik és megszakott tevékenységük tükrében, azokon keresztül kívánja megközelíteni/megismerni. A számos, a mindennapokat dokumentáló, és azokra reflektáló munkán kivül a kiállításon megtaláljuk a fiatalok kultúrájának emblematikus darabjait, ruhákat, kiegészítöket, stb. Más fényben láljuk a hétköznapiságot, és egy alternatív életforma fantáziál bontakoznak ki a szemünk előtt. Egy különleges épitészeli megoldás – egy óriási gördeszkapálya – segítségével hozzuk közelebb a mai fiatalok hétköznapjait meghatározó tapasztalatokat. A hat központi téma: test/tárgy, nyelv, erőszak, tér, idő, nemiség/gender köré csoportosított fotók, vídeómunkák és ínstallációk egymást kiegészltve dinamikus, feszült játékteret hoznak létre, ami tudálékos kommentárok felvonultatása nélkül segítí elő az önmagunkra és a világra való önálló reflexiót.

Hogyan alak ítják át a tárgyak a testet? Hogyan változtatják meg a fiatalok a tárgyakat a romboláson, nem megfelelő használaton, kisajátításon keresztül? Hogyan alakul és változik a nőiség a média közvetítő szerapének tükrében (számitógépes játékok női főszereplői, hiphop-lányok. sztereotfpiák, stb.)? Miért nyúgőz le az akció és az erőszak? Vonhatunk-e párhuzamot a nemi hovatartozás és az erőszakra való hajlam közölt (a tettesek túlnyomórészt fiatal férfiak)? Hogyan kommunikálnak a fiatalok? Hogyan találják meg és foglalják el a nyilvános terek 'réseit'? A tömegcikkek dominanciája és a fogyasztási kényszer nyomása nagy hatást gyakorol a fiatalok életkörülményeire. Ezen körűlmények közölt hogyan hozzák létre a fiatalok saját identitásukat, hogyan tapasztalják meg saját énjüket egy olyan társadalomban, amely látszólag minden igényt kielégít? A múvek középponljában a fiataloknak a piac és a média 'ajánlataira' adott válaszai (pl. az általuk végrehajtott modifikáció) áll, ami rámutat arra, hogy a piac maga hogyan reagál ezekre a sajátos viselkedésformákra, és paradox módon hogyan ellensúlyozza azokat.

Sprache
Ungarisch und Englisch
Organisation / Institution
Műcsarnok | Kunsthalle Budapest
Kooperationspartner
Műcsarnok | Kunsthalle Budapest
Sponsoren
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ; Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium ; EXIT-Deutschland ; Samsung Electronics GmbH

Über die Herausgeber/innen